THERE ARE PROMISES TO KEEP
 

Мисия на неправителствената организация

Да промени живота на децата, лишени от родителска грижа, като ги изведе от анонимност, като им помогне да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света.  
 
*** ENGLISH ***  
The Mission of the Worldwide Foundation Vulnerable Children is to transform the lives of orphaned children by taking them out of anonymity and helping them to become healthy, independent and productive members of their communities and the world.  
.

Цели на организацията

Подпомагане на децата в риск, чрез насърчаване на социалната им интеграция и личностна реализация, подобряване на условията на живот на децата в риск; обучаване на здравни специалисти и обществеността по проблеми, свързани с деца в риск; оказване на подкрепа и осъществяване на сътрудничество с обществени институции и други организации, имащи цели, като тези на Фондацията.  
 
Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация и е част от Worldwide Orphans Foundation. Този уебсайт е създаден в рамките на проект Информационен портал на НПО в България  
http://wwfvcbg.ngobg.info  
 
*** ENGLISH ***  
The Foundation supports vulnerable children through encouraging their social integration and personal realization. Main activities include educational activities for health care professionals and the general public on issues related to vulnerable children. The Foundation provides assistance to and collaborates with state authorities and other organizations, pursuing objectives, similar to the objectives of the Foundation.  
 
Worldwide Foundation Vulnerable Children is a Bulgarian NGO part of the Worldwide Orphans Foundation. This website has been opened under the project Information portal about NGOs in Bulgaria  
http://www.wwo.org

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info